XXIX Niedziela Zwykła – 19 X 2014 r.

XXIX Niedziela Zwykła

Kościół obchodzi dziś Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. W ten sposób chcemy przypomnieć sobie polecenie Jezusa wstępującego do Nieba, by nieść Ewangelię wszystkim ludziom. To polecenie zobowiązuje każdego z nas. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne i za te ofiary serdeczne „Bóg zapłać”.

Spotkanie formacyjne dla klasy III a gimnazjum we wtorek o 16.00; dla klasy III b w środę
o 16.00.

W ciągu tygodnia dzieci przed i po różańcu sprzedają znicze, pracując w ten sposób dla misji.

Do sprzątania kościoła we wtorek na godz. 8.00 prosimy z rodzin: Wandy Biały, Agnieszki Warzecha, Zofii Bobak, Michała Niezgody, Elżbiety Nowelli, Anny Kaczmarczyk, Józefa Adamczyka, Heleny Urbanowicz, Jana Gaździaka i Heleny Bodziarczyk.

Bardzo prosimy o uporządkowanie grobów. Przypominamy i prosimy, aby segregować śmieci i do kontenera wrzucać tylko papier, tworzywa sztuczne i szkło.

W tym tygodniu patronują nam:

  • w poniedziałek – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów
  • we wtorek – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją
  • w sobotę – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski).