Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” dla ks. Marka Mroczka i Tylmanowej

W dniu 13 listopada 2017 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie miała miejsce uroczystość jubileuszowa 50-lecia działalności Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. misji. Z tej okazji wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osobom i instytucjom zasłużonym dla dzieła misyjnego. Nagrody obejmowały 4 kategorie działania. Wśród laureatów, w kategorii za szczególne zasługi w udzielaniu pomocy materialnej i finansowej misjom, medal otrzymał ks. Marek Mroczek – Proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Tylmanowej. Uzasadnieniem przyznania tego jubileuszowego wyróżnienia było wieloletnie zaangażowanie w sprawy misji ze szczególnym uwzględnieniem zainicjowania i organizowania Podhalańskiego Festynu Misyjnego. Odbierając medal ks. Marek Mroczek powiedział wobec licznie zebranych gości: Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, arcybiskupów, biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, osób świeckich oraz misjonarzy, że medal ten jest zasługą całej parafii i właśnie jej go dedykuje, bo na to zasłużyła.

Gratulujemy ks. Markowi i Jego parafianom tego wyróżniania i życzymy dalszych tak pięknych owoców wpierania misyjnego dzieła Kościoła.

Należy także wspomnieć, że drugą osobą pochodzącą z naszej diecezji, która otrzymała podobny medal w kategorii wsparcie misji modlitwą i cierpieniem, jest s. Anna Gurba ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Ta pochodząca z Grybowa misjonarka, podczas swojej posługi w Zambii uległa wypadkowi, a od 21 już lat dźwigając swój krzyż na wózku inwalidzkim, nie zaprzestała działalności misyjnej, ofiarując swoje cierpienie i modlitwę za to wielkie dzieło Kościoła. W imieniu s. Marty medal odebrała jej rodzona siostra pochodząca również z tego samego zgromadzenia zakonnego.

ks. Krzysztof Czermak –  Wikariusz Biskupi ds. misji w Diecezji Tarnowskiej

http://www.salvetv.pl/multimedia/nasze-transmisje/6587/11-00-gala-50-lecia-komisji-episkopatu-polski-ds-misji-na-zamku-krolewskim