Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego Misericordia i Parafialnej Scholi – 28.01.2018r.

Polska tradycja pozwala nam dłużej cieszyć się pięknem kolęd i pastorałek, dlatego w niedzielę 28 stycznia 2018r. o godz. 10:15 mogliśmy raz jeszcze w naszej wspólnocie parafialnej, duzi i mali, uwielbić Nowonarodzonego Chrystusa. Tę adorację śpiewem poprowadził Parafialny Chór MISERICORDIA oraz Parafialna Schola. Dodatkowego splendoru temu wydarzeniu nadał fakt, iż był to koncert jubileuszowy naszego chóry obchodzącego w tym roku10-lecie swojego założenia. Licznie zgromadzeni parafianie swoją obecnością, modlitwą, wspólnym śpiewem i gromkimi brawami wyrazili swoją wdzięczność zarówno Chórowi jak i Scholi za całoroczną posługę liturgiczną. https://youtu.be/0oQARXgb3kU