Ogłoszenia duszpasterskie 8.09.2019 r.

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                         8 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września.

Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 i po niej Msza św. popołudniowa

Msze św. w ciągu tygodnia o godz. 6.45; w środę i w piątek również o godz. 18.00.

Za ofiary na cele inwestycyjne składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału Mszy św. i w nabożeństwie różańcowym w piątek o godz. 18.00. Po Mszy św. kolejne spotkanie dla rodziców i małżonków.

Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania.

Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Nowy rok katechetyczny rozpoczyna także przygotowania do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania. Spotkanie dla rodziców i dzieci z klas III jutro o godz. 17.00; dla klas VIII z rodzicami we wtorek o godz. 17.00.

W piątek rozpoczynamy cotygodniowe adoracje Najśw. Sakramentu – o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja w ciszy. Na zakończenie adoracji Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Droga Krzyżowa na Kalwarii o godz.17.00.

Spotkanie popielgrzymkowe pielgrzymów do Fatimy, Lourdes i La Salette w następną niedzielę po Mszy św. popołudniowej w sali WOKu.

Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej.

Do sprzątania kościoła jutro po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Przemysława Babika, Marii Zbozień, Beaty Michałczak, Wojciecha Kozielca, Marii Kozielec, Małgorzaty Kozielec, Celiny Mikołajczyk, Józefy Kozielec, Marii Piszczek i Haliny Osman.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • w piątek IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła, piętnujący nadużycia moralne wiernych.
  • święto Podwyższenia Krzyża Świętego.