Ogłoszenia duszpasterskie 15.09.2019 r.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                        15 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

Za ofiary składane do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  i Tarnowie składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś po Mszy św. popołudniowej spotkanie popielgrzymkowe pielgrzymów do Sanktuariów Maryjnych – Fatimy, Lourdes, La Salette.

Msze św. w ciągu tygodnia o 6.45; w środę i w piątek również o godz. 18.00.

W każdy piątek od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy.

Spotkanie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w sobotę o godz. 11.00.

W przyszłą niedzielę po Mszach świętych, przed kościołem, będą zbierane ofiary do puszek na budowę budynku mieszkalno – usługowego dla osób niepełnosprawnych.

Wyjazd pielgrzymów do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin w następną niedzielę o godz. 0.30 – autobus będzie zbierał pielgrzymów od Kłodnego. Są jeszcze wolne miejsca – warto skorzystać z tej okazji.

Do sprzątania kościoła jutro po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Joanny Homerskiej, Andrzeja Mikołajczyka, Teofili Konopka, Kazimierza Jankowskiego, Józefa Kozielca, Zofii Piszczek, Marii Piszczek, Haliny Osman, Alicji Kozielec i Anety Mikołajczyk.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • jutro – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
  • w środę – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
  • w piątek – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,
  • w sobotę – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.