Ogłoszenia duszpasterskie 6.10.2019 r.

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                      6 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Msze święte w ciągu tygodnia o godz. 6.45 oraz wieczorna o 17.00.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie po Mszy św. wieczornej.

Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych.

Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Dziś na Mszę świętą popołudniową i nabożeństwo różańcowe zapraszamy uczniów klas III oraz VIII z rodzicami – poświęcimy i wręczymy im różańce.

W piątek na nabożeństwo różańcowe zapraszamy małżonków i rodziców – po nim konferencja dla małżonków i rodziców głoszona przez O. Ryszarda Bożka.

Godzina Miłosierdzia połączona z nabożeństwem fatimskim w następną niedzielę o godz. 15.00.

Składka z następnej niedzieli przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.

W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Spotkanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w przyszłą niedzielę w Łącku  o godz. 15.00.

Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej oraz kolejnej książki Wszystko o małżeństwie.

Do sprzątania kościoła jutro po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Krystyny Ziemianek, Rozalii Kozielec, Jadwigi Trzepak, Joanny Jankowskiej, Haliny Ziemianek, Lucyny Janczura, Jacka Kamińskiego, Zofii Cepielik, Marty Kozielec i Anny Kozielec.

Kolejny Kurs dla fotografów i filmowców, którzy chcą wykonywać swoją pracę w czasie liturgii na terenie Diecezji  Tarnowskiej odbędzie się w sobotę 16 listopada br. w Brzesku. Jest on organizowany przez Diecezjalną Komisje Liturgiczną.Informacje w kancelarii parafialnej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

jutro – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.