Ogłoszenia duszpasterskie 20.10.2019 r.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               20 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

We wtorek obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła.

Do sprzątania kościoła jutro po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Grażyny Potok, Ewy Kubik, Agnieszki Gwiżdż, Rafała Niewiadomego, Zuzanny Hebda, Małgorzaty Hebda, Marii Ligas, Stanisława Noworolnika, Katarzyny Jurek i Józefa Zabrzeskiego.

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Skorzystajmy już w tym tygodniu z Sakramentu Pokuty, aby przez zyskiwanie odpustu zupełnego pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym.

Bardzo prosimy o uprzątnięcie grobów na cmentarzu. O wywiezienie trawy i liści w sobotę po południu prosimy mieszkańców Osiedla Górzany.

Polecamy lekturę prasy katolickiej – szczególnie tygodnik IDZIEMY, w którym mamy
8 stron o placówkach misyjnych i misjonarzach naszej diecezji.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • we wtorek – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.