Ogłoszenia duszpasterskie 27.10.2019 r.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA                27 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Każda świątynia jest miejscem wybranym przez Pana Boga, miejscem Jego przebywania wśród ludzi, miejscem spotkania Boga z człowiekiem, gdzie okazuje On swoje miłosierdzie i udziela łask. Dziękujemy dzisiaj za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas.

W piątek, 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte przed południem jak w niedzielę. Popołudniowa Msza św. o godz. 14.00 – po niej nieszpory żałobne a następnie procesja na cmentarz, w czasie której modlić się będziemy za zmarłych. Tak jak w ubiegłym roku, na cmentarzu zbierane będą ofiary na Tarnowskie Seminarium Duchowne.

W tym tygodniu przeżywamy I piątek i I sobotę listopada. W tym miesiącu nie będzie specjalnych nabożeństw związanych z pierwszym piątkiem miesiąca, ale zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi z różańcem wynagradzającym i modlitwą za naszych zmarłych w I sobotę o godz. 16.30 a następnie Msza św.

Spowiedź św. dla klas IV – VII jutro; z klas VIII i ze szkół średnich we wtorek, dla młodzieży i starszych w środę i w czwartek. Spowiadamy od godz. 16.00. Bardzo prosimy, aby dzieci przyszły do spowiedzi św. w wyznaczone dni – na pewno nie odkładajmy spowiedzi na czwartek – dajmy wtedy szansę na spowiedź św. młodzieży i starszym.

Chorych odwiedzimy z posługą duszpasterską w czwartek od godz. 8.00.

W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

Katecheza chrzcielna w sobotę po Mszy św. wieczornej.

Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę jak zwyczajnie.

Do sprzątania kościoła jutro po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Krystyny Ligas, Bernadetty Jurek, Ludwiki Kaim, Joanny Kaim, Haliny Noworolnik, Edyty Janczura, Krystyny Tworek, Agnieszki Gwiżdż, Jana Kaima i Iwony Podgórskiej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • jutro – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
  • 1 XI – wszyscy święci Pańscy.