Ogłoszenia duszpasterskie 10.11.2019 r.

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                            10 listopada 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie.  Do puszek zbierane są ofiary na ten cel.

Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. Tą intencję będziemy szczególnie polecać Jezusowi Miłosiernemu podczas Godziny Miłosierdzia – zapraszamy do udziału w niej.

Za ofiary na cele inwestycyjne składamy serdeczne Bóg zapłać”.

Godzina Miłosierdzia o 15.00 – zapraszamy do udziału w niej.

Msze św. w ciągu tygodnia o godz. 6.45; jutro, w środę i w piątek również o godz. 17.00.

Msza św. w int. Uczniów, Nauczycieli i Wychowawców Zespołu Szkolno Przedszkolnego
z okazji Patrona Szkoły we wtorek o godz. 8.00 – zapraszamy również rodziców.

Spotkanie PDMD w sobotę o godz. 11.00.

Zebranie OSP dziś o godz. 14.00 – obecność obowiązkowa.

Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej.

Do sprzątania kościoła jutro po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Zofii Majerskiej, Tadeusza Udzieli, Bronisława Cebuli, Agnieszki Udziela, Marii Walczak, Małgorzaty Wajda, Stanisławy Cebula, Magdaleny Kozielec, Zofii Niewiadomej i Teresy Zabrzeskiej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • jutrośw. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,
  • we wtorek – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,
  • w środę – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.