Ogłoszenia duszpasterskie 8.12. 2019 r.

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY                      8 grudnia 2019

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach Związku Sowieckiego. Polecam ten ważny cel ofiarności Parafian.

Msze św. roratnie w ciągu tygodnia o godz. 6.45; popołudniowa w środę i w piątek
o godz. 17.00.

W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

Spotkanie formacyjne dla klas VIII jutro o godz. 17.00. Prosimy z uczniami również rodziców.

Do sprzątania kościoła jutro po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Katarzyny Mikołajczyk, Teresy Polak, Jadwigi Bednarczyk, Anety Michałczak, Anety Frankowicz, Józefy Zbozień, Jolanty Ciesielka, Anny Zbozień, Katarzyny Udziela i Marii Kozielec.

W tym tygodniu patronują nam:

  • w piątek – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych.
  • w sobotę – św. Jan od Krzyża, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.