Ogłoszenia duszpasterskie 5.01.2020 r.

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                                                                                                                     5 stycznia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.

Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy świętej.

W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr. Poświęcenie złota, kadzidła i kredy po każdej Mszy św.

W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Składka przeznaczona jest na misje.

Spotkanie dla małżeństw i rodzin w piątek po Mszy św. popołudniowej.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

Składka z następnej niedzieli przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.

Godzina Miłosierdzia w następną niedzielę o godz. 15.00.

Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej, Zespołu Synodalnego
i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w następną niedzielę po Mszy św. popołudniowej.

Do sprzątania kościoła we wtorek po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Piotra Wojdyły, Stanisława Zaziąbło, Michaliny Kulasik, Anny Zaziąbło, Elżbiety Wąchała, Moniki Kowalczyk, Elżbiety Konopka, Marii Konopka, Julii Kasprzak i Heleny Kamińskiej.

Porządek kolędy w tym tygodniu:

Dziś od 13.00 Wybrańce,  oraz Zagonie i Górki z obu stron

Wtorek od 12.00 – Kotelnica, Ligasy i Gąszcze oraz od 13.00 Ziemianki i Księżaki

Środę od 13.00 – Buciorówka, Czeczugi oraz Zaziąbły

Czwartek od 13.00 – Królowo, Mostki, Chlebki i Michałki