Ogłoszenia duszpasterskie 5.07.2020 r.

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                                                                                             5 lipca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

Zmiana tajemnic różańcowych jak zwyczajnie.

Msze święte w dni powszednie o godz. 6.45; w środę i w piątek również o godz. 18.00.

Adoracja Najśw. Sakramentu w piątek od godz. 17.00.

W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem.

Godzina Miłosierdzia w następną niedzielę o godz. 15.00.

Składka z następnej niedzieli przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.

Do sprzątania kościoła jutro po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Stanisławy Adamczyk, Iwony Adamczyk, Małgorzaty Chrobak, Anny Dłubacz, Agnieszki Urban, Franciszka Chrobaka, Marii Chrobak, Jadwigi Zacher, Marii Zacher i Iwony Opyd.

 W tym tygodniu patronują nam:

  • jutro – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
  • w środę – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
  • w sobotę – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.