Duszpasterze

KSIĄDZ PROBOSZCZ:

Ks. Marek Mroczek
Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu,
ur. 02.05.1954, wyświęcony 24.05.1979
W parafii posługuje od 1992 roku.
tel. 18 2625023

 

WIKARIUSZ:

Ks. mgr Piotr Madej
ur. 19.11.1993, wyświęcony 26.05.2018r
W parafii posługuje od 2018 roku.
tel. 18 2625078