Siostry albertynki

Siostry Albertynki pracują w Tylmanowej na terenie parafii od 29 X 1963 r.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim zostało założone przez Świętego Brata Alberta. Celem Zgromadzenia jest oddawanie chwały Bogu, oraz służba człowiekowi, w którym Siostry odnajdują wizerunek cierpiącego Chrystusa. Siostry starają się nieść pomoc drugiemu człowiekowi w myśl słów Świętego Brata Alberta, który często powtarzał, że: „powinno się być dobrym jak chleb”.

Obecnie na terenie parafii pracują trzy Siostry Albertynki:

* S. Joanna Zielińska (w parafii od 27.08.2013r)OLYMPUS DIGITAL CAMERA
przełożona, katechetka, odpowiedzialna za  działanie „Albertyńskiej  Świetlicy” dla dzieci, prowadzi w parafii scholę parafialną

 

s. Emilka_z Domu Gen.S. Emilia Regiec (w parafii od 21.08.2007):
organistka, prowadzi chór parafialny

S. Ryszarda Rowińska:
zakrystianka, dba o wystrój i dekoracje w kościele.

Siostry Albertynki
Tylmanowa 289
34-451 Tylmanowa

tel: 18 2625093
email: talbertynki@tlen.pl

Kliknij, aby przejść na stronę Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim